Taigi, kai Vradžavasiai paruošia įvairiausių patiekalų, Viešpats pamiršta Savo ātmarāmatą ir āptakāmatą. Jogamajos veikimu Jis pamiršta, kad yra Bhagavanas. Ami-o na jani taha na jane gopi gana dughare rupa gune nitya hare dughara mana. Krišna sako: „Dėl Mano Jogamajos veikimo Aš pamirštu, kad esu Bhagavanas. Pamirštu net ir tai, kad visos šios gopės yra Mano vidinė energija.“ Ami-o na jani taha na jane gopi gana dughare rupa gune nitya hare dughara mana. „Aš savaime visiškai apsvaigstu nuo gopių grožio ir veiksmų“. Jogamajos veikimu gopės irgi pamiršta, kad yra Krišnos vidinė energija, ir galvoja: „Mes esame paprastos kaimo mergaitės“. Gopės taip pat apsvaigusios nuo Krišnos. Šitai vadinama līlā. Krišnos Jogamaja viską sutvarko šitaip. Kokia bhakti graži. Bhakti yra tokia. Tačiau kaip tokia bhakti atsiras mumyse?

yasya deve parā bhaktir

yathā deve tathā gurau

tasyaite kathitā hy arthāḥ

prakāśante mahātmanaḥ (Švetašvatara Upanišada, 6.23)

„Visa Vedų žinių esmė savaime atsiskleidžia tik toms didžioms sieloms, kurios besąlygiškai tiki Viešpačiu ir dvasiniu mokytoju.“

Jūsų bhakti-sevā-vṛtti, śraddhā turi būti nukreipta ir į Guru, ir į Krišną. Pirmiausia vystykite śraddhą savo Guru, guru-vacanai. Aš visuomet prisimenu Gurudevo žodžius, ištartus paskutinėje Kartikoje su juo, 2010-aisiais, Giriradžo Govardhano šventykloje: „Visi mano sūnūs ir dukros, visi turi atvykti į Navadvipa Parikramą ir Kartika Parikramą.“ Aš pats girdėjau paskutiniuosius Gurudevo žodžius. Tuo metu Gurudevas ruošėsi į Delį. Buvo vidurdienis, pūrṇīmā (pilnatis), ir Gurudevas trumpam išėjo į balkoną ir ten sėdėjo. Tada pasakė: „Visi mano sūnūs ir dukros, visi atvykite į šias dvi parikramas – Navadvipa ir Kartika Parikramas.“

Ypač pabrėžė: „Visi atvažiuokite į Navadvipa Parikramą, aš jūsų lauksiu.“ Kaskart, kai artėja Navadvipa Parikrama, šie žodžiai skamba mano ausyse, ir negaliu nusiraminti, visuomet galvoju: „Turiu vykti į Navadvipą, turiu vykti į Navadvipą“. Gurudevas taip kalbėjo. Be to, paskutinį kartą Gurudevas man davė nurodymą keliauti, bet aš pasakiau: „Gurudeva, aš nenoriu keliauti pamokslauti į Vakarus. Pasiliksiu su tavimi“. Gurudevas tarė: „Nesijaudink, keliauk. Lauksiu tavęs Navadvipe“. Gurudevas taip sakė, aš pamenu. Paskutinę dieną pagalvojau: „Turbūt greitai Gurudevas išeis“, todėl laikiau jo lotosines pėdas ir sakiau: „Gurudeva, nenoriu keliauti į Vakarus“. Tačiau Gurudevo regėjimas tobulas. Jis, kaip ir žadėjo, laukė manęs Navadvipe, savo samādhyje. Tai tiesa, Guru regėjimas tobulas. Turite tvirtai tikėti savo Guru.

Gurudevas laukia jūsų.

Jei turite pinigų ir galimybių, turite važiuoti. Nedvejokite, neklausykite, ką sako kiti. Turite laikytis Gurudevo nurodymo. Jei turite pinigų ir laiko, važiuokite į Navadvipa Parikramą. Galite neatvažiuoti į Vrindavaną, tačiau turite keliauti į Navadvipa Parikramą. Ji labai svarbi. Gaura-dhāma, gaura-nāma. Tiek gailestingumo, malonės. Galite kasmet nevažiuoti į Vrindavana-dhamą, nieko tokio. Tačiau darykite geriausia, ką galite, kad atvažiuotumėte į Navadvipa-parikramą, Gaurasundara, gaura-dhāmą. Šitai labai svarbu.

Jei neturite pinigų, nėra, ko jaudintis, galite atlikti parikramą namuose, mintimis, ir ši parikrama bus sėkminga. Jei fiziškai negaluojate, ne bėda, jei atliksite šią parikramą mintimis, ji bus sėkminga. Žinoma, jei turite pinigų ir esate geros sveikatos, turite atvažiuoti į Navadipa-dhama parikramą. Toks Gurudevo nurodymas. Kasmet Gurudevas pamokslaudamas įkvėpdavo ir skatindavo kiekvieną: „Visi atvykite į Navadvipa parikramą“. Gurudevas buvo toks užsidegęs. Aš prisimenu, labai gerai prisimenu.

Galbūt 2004 ar 2005 metais Gurudevas nevyko į Navadvipa-dhama parikramą. Vieną naktį Gurudevas mus pašaukė. Jau ne už kalnų buvo Navadvipa-dhama parikrama, aš prisimenu. Gurudevas nerimavo: „Kaip dabar išgyvensiu? Daugybę metų atlieku Navadvipa-dhama parikramą, tačiau šiemet negaliu ten vykti. Ką daryti? Ką daryti?“ Tuomet jis sumąstė: „Gerai, atliksime parikramą Vradžoje“. Penkias dienas atlikome Vradža-mandala parikramą ir prisiminėm visą tą kathą. Tada prasidėjo Puruṣottama-māsa ir Gurudevas išvyko į Džaganatha Purį.

Gurudevas sakė, kad Navadvipa parikrama yra Čaitanja Mahaprabhu, Gaura. Be Gauros malonės niekuomet negalėsite įžengti į Vrindavana-dhamą.

yathā yathā gaurapadāravinde

vindeta bhaktim kṛta-pūnya-rāsiḥ

tathā tathotsarpati hṛdy akāsmad

rādhā-padāmbhoja-sudhāmbu-rāśiḥ (Šri Čaitanja Čandramrita 88)

„Tas, kuriam itin pasisekė, gali gauti Čaitanjos Mahaprabhu malonę. Tiek, kiek asmuo sutelkia savo dėmesį į Viešpaties Čaitanjos lotosines pėdas, tiek jis sugebės patirti nektaro kupinos tarnystės Šrimati Radhikos lotosinėms pėdoms Vrindavane. Kuo daugiau tarnaujama Šri Čaitanjai, tuo labiau esama Vrindavane ir geriamas tarnystės Šri Radhai nektaras.“

Jei visiškai atsiduosite Šačinandanos Gaurahari lotosinėms pėdoms, rādhā-prema savaime apsireikš jūsų širdyje. Šiuo posmu tai paaiškinta. Šaukitės Gaurasundaros. Šitai labai svarbu. Gaura-nāma, gaura-dhāma yra labai svarbu.

‘kṛṣṇa-nāma’ kare aparādhera vicāra

kṛṣṇa balile aparādhīra nā haya vikāra

(Šri Čaitanja-čaritamrta, Adi-lila, 8.24)

“Kartojant Harė Krišna mantrą svarbu vengti įžeidimų, nes būtent dėl jų asmuo, kartojantis Harė Krišna, nepatiria ekstazės.“

gaura-nityānande nāhi esaba vicāra

nāma laite prema dena, vahe aśrudhāra (Šri Čaitanja-čaritamrita, Adi-lila, 8.31)

„Bet jei kas nors bent su nedideliu, šiokiu tokiu tikėjimu kartoja šventuosius Viešpaties Čaitanjos ir Nitjanandos vardus, tas asmuo labai greitai apvalomas nuo visų įžeidimų. Todėl, vos ištaręs Harė Krišna mahā-mantrą, jis patiria meilės Dievui ekstazę.“

Čaitanja-čaritamritoje sakoma, kad kai kartojate šventąjį vardą, kṛṣṇa-nā, Harė Krišna mahā-mantrą, turite atkreipti dėmesį į dešimt šventojo vardo įžeidimų. Tačiau jei tiesiog kartojate „Gaurasundara“ ir einate į gaura-dhāma parikramą, visos jūsų nuodėmės beregint bus sunaikintos, net be sādhanos ir bhajanos. Net jei tiesiog nuvykstate į Navadvipa-dhamą, bet neatliekate parikramos, nes: „O, aš sergu, turiu temperatūros“, nieko tokio. Net nereikia niekur eiti. Vien tik tai, kad gulite šventykloje, Gurudevo šventykloje, Čaitanja Mahaprabhu priima šitai taip: „O, šitas žmogus Mano dhāmai siūlo praṇāmą“. Net ir to jums užtenka. Gaura-dhāma, gaura-nāma, kiek gailestingumo ir malonės, jūs nė negalite įsivaizduoti. Tas, kas sako: „Nevažiuok į gaura-dhāmą“, manau, yra labai nelaimingas. Ne ne, skatinkite visus: „Uždarykite šventyklą, visi keliaukite į Navadvipa-dhamą!“

Kartais pas mus Mathura-mathoje likdavo tik vienas pūjāris ir dar koks žmogus. Visi kiti važiuodavo į Navadvipa-dhamą. Gurudevas niekuomet jų nestabdydavo. Atvirkščiai, Gurudevas sumokėdavo už brahmacārių bilietus. „Nori keliauti į Navadvipa-dhamą?“, „Taip, Gurudeva“, „Štai, imk pinigus“.

Bet jei kas nors pasakydavo Gurudevui: „Noriu vykti į Vradža-mandala parikramą“, Gurudevas „išsisukinėdavo“. Kita vertus, kai pasakydavo kas nors… Aš mačiau, kaip Gurudevas Narajana Gosvamis Maharadžas darė. Kai tik kas nors sakydavo: „Gurudeva, labai noriu važiuoti į Navadvipa-dhamą“, Gurudevas labai apsidžiaugdavo: „Imk pinigų ir važiuok“. Jis niekuomet nieko nestabdė. Daugybę kartų mačiau. Mūsų Kešavdži Gaudija mathoje likdavo tik vienas pūjāris ir virėjas. Po penkių ar septynių dienų grįždavome, kad padėtume šventykloje, bet Gurudevas sakydavo: „Kas nutiko? Važiuokite į Navadvipa-dhamą“. Gurudevas taip įkvėpdavo, aš prisimenu. Jis labai myli gaura-dhāmą ir Gaurasundarą. Būtent todėl Gurudevas nusprendė įeiti į savo samādhį Navadvipa-dhamoje. 60 metų jis atliko bhajaną ir sādhaną Govardhano šventykloje, labai gražioje, aukščiausio lygio šventykloje. Tačiau kodėl neįėjo į samādhį ten? Guru troškimas yra tobulas.

Atmenu daugybę dalykų apie Gurudevo gyvenimą. Tačiau Guru žino, Krišna žino, Čaitanja Mahaprabhu žino, kaip turi būti, tad Gurudevo samādhis yra Navadvipa-dhamoje. Gurudevas labai myli Šačinandaną Gaurahari. Gurudevo vardas anksčiau buvo Gaura Narajana, Gaura – pirmas, Narajana – antras vardas. Jo vardas Gaura. Šrila Gurudeva jāy! Rytoj aptarsime daugiau guru-kathos.

Turite turėti niṣṭhą savo Gurudevui. Visiškai susitelkę į Gurudevą. Guru mukha padma vākya cittete kariya aikya. Guru-kathā. Atminkite.

Visi atvykite į Navadvipa-dhamą. Gaura-dhāma, gaura-nāma. Nereikia nieko kritikuoti, politikuoti, tiesiog atvykite į Navadvipa-dhamą ir kartokite šventuosius vardus; pamatę sannyāsį ar brahmacārį, pasiūlykite praṇāmą tai vietai, klausykitės hari-kathos, pagerbkite mahā-prasādą, pailsėkite, o kitą rytą vėl eikite į Navadvipa-dhama parikramą. Antraip, jei atvažiuosite į Navadvipa-dhama parikramą ir tik ir žiūrėsite, ką koks brahmacāris ar sannyāsis daro bei kritikuosite: „šitas geras, šitas blogas“, visa jūsų parikrama nueis perniek. Kvaila nesąmonė. Jokių politikų, tik kartokite šventuosius vardus ir eikite į Navadvipa-dhama parikramą. Sekite Gaurahari pėdomis. Gurudevas irgi ten. Tad nuolat atminkite: „Aš einu į Navadvipa dhama parikramą su Gurudevo ir Šačinandanos Gaurahari vedimu“. Vykite į dhāmą, atlikite praṇāmą, klausykitės hari-kathos ir grįžkite.

Gaura premānande!

Kai vyksta Navadvipa-dhama parikrama, visos šventyklos uždaromos ir visi eina į parikramą. Jokių rūpesčių dėl to. Tiesiog atvykite į Navadvipa parikramą. Šventykla nesuteiks jums bhakti. Sādhu-saṅga duoda bhakti, dhāma. Gurudevas sakė: „Aš noriu pastatyti šventyklą jūsų širdyje“. Antraip, jei išorėje pastatyta didelė didelė šventykla, tačiau širdyje jos nėra, kils tik daugiau ginčų tarpusavyje. Be bhakti nieko nebus. Didelė šventykla kelia rūpesčių. Atsiranda daug politikos, ateina daug nepasiruošusių žmonių ir jie tik didina jūsų anarthas bei jums trukdo. Tiesiog kartokite šventuosius vardus ir atvykite į Navadvipa-dhama parikramą. Kartą sakiau: „Kas nori į Navadvipa-dhama parikramą? Aš nemokamai užsakysiu lėktuvą, ir mes keliausime“. Tačiau kai ateina laikas išvykti, atsiranda tiek pasiteisinimų: „Maharadža, aš sergu“, tas ir anas. Ne. Jūs turite būti labai entuziastingi ir norėti keliauti į Navadvipa-dhama parikramą, šitai labai svarbu. Visi atvažiuokite. Labai saldu. Gaura-dhāma, gaura-nāma. Visi atvažiuokite.

Gaura premānande!

Hari Hari bol!

Braitonas (JK), 2015.01.28

Visos paskaitos anglų kalba galite pasiklausyti čia: