Oṁ viṣṇupāda paramahaṁsa parivrājakācārya aṣṭottara-śata

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vana Gosvāmis Mahārādžas

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vana Gosvāmis Mahārādžas apsireiškė šiame pasaulyje 1959 metų sausio mėnesį Vakarų Bengalijos Midnapuro srityje netoli Śrī Caitanyos Mahaprabhu pāda-tīrthos Pichalda, kuri yra minima Śrī Caitanya-caritāmṛtoje.

Nuo pat ankstyvos vaikystės Šrila Gurudevas buvo labai prisirišęs prie Śrī Caitanyos Mahaprabhu bei Śrī Nityānandos Prabhu ir garbino Jų lotosines pėdas.

1980 metais Kalkutos Universitete baigė ekonomikos studijas, o 1981 metais Mahārādžas prisijungė prie Gauḍiya Vedānta Samiti ir paskyrė gyvenimą vienuolystei.

Tuomet Śrīla Nārāyana Mahārādžas suteikė Śrīpādai Vanai Mahārādžui harināmą iniciaciją, o po šešių mėnesių Jis gavo dīkṣā iniciaciją iš Śrīlos Bhaktivedāntos Vamanos Gosvāmio Mahārādžo.

Nuo tada Śrīla Bhaktivedānta Nārāyana Gosvāmis Mahārādžas mokė Śrīpādą Vaną Mahārādžą Vaiṣṇavų filosofijos, kasdien skaitydamas išskirtines paskaitas apie Jaīva Dharmą, Bhagavad-gītą, Sandarbhas ir daugelį kitų Šventųjų raštų.

1997 metais Śrīlos Bhaktivedāntos Nārāyanos Gosvāmio Mahārādžo nurodymu Śrīpāda Vana Mahārādžas pradėjo keliauti ir pamokslauti po visą pasaulį, skleisdamas Śrī Caitanyos Mahaprabhu mokymą.

2000 metais Gaura Pūrṇimos festivalyje Śrīpādai Vanai Mahārādžui buvo suteikta sannyāsa iniciacija.

Śrīlos Bhaktivedāntos Vamanos Gosvāmio Mahārādžo ir Śrīlos Bhaktivedāntos Nārāyanos Gosvāmio Mahārādžo malone bei mokymu Jis iki šios dienos nepailstamai pamokslauja visame pasaulyje.

Guru-parampara – dvasinių mokytojų linija. Iš kairės: Šeši Vrindavano Gosvamiai, Šri Šrila Džaganatha dasa Babadžis Maharadžas, Šri Šrila Sačidananda Bhaktivinoda Thakura, Šri Šrila Gaurakišora dasa Babadžis Maharadžas, Šri Šrila Bhaktisidhanta Sarasvati Gosvamis Prabhupada, Šri Šrimad Bhakti Pragjana Kešava Gosvamis Maharadžas, Šri Šrimad Bhaktivedanta Svamis Maharadžas, Šri Šrimad Bhaktivedanta Vamana Gosvamis Maharadžas, Šri Šrimad Bhaktivedanta Narajana Gosvamis Maharadžas, Šri Šrimad Bhaktivedanta Vana Gosvamis Maharadžas.