Širdį tirpdantys Šrilos Gurudevo Vanos Gosvamio Maharadžo prisiminimai apie susitikimą ir santykį su savo Guru – Šrila Bhaktivedanta Narajana Gosvamiu Maharadžu.

 

Taigi, noriu pasidalinti Šrilos Narajanos Gosvamio Maharadžo līlomis, kurias prisimenu. Apie Šrilos Gurudevo šlovę išgirdau iš savo mamos. Ji daugybę kartų lankėsi Devananda Gaudija Mathe, dalyvaudavo Navadvipos parikramoje. Girdėdamas apie Šrilos Narajanos Gosvamio Maharadžo šlovę, Jo aukšto lygio asmenybę ir hari-kathą, buvau labai įkvėptas. Aš palikau namus ir prisijungiau prie Devananda Gaudija Matho. Tuo metu Šrilos Gurudevo nebuvo šventykloje, Jis viešėjo Mathuroje, tad kiekvieną dieną aš klausydavau hari-kathosnitya-lilā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda aṣtottara-śata Šri Šrimad Šrilos Bhakti Rakšaka Šridharos Gosvamio Maharadžo.

Po keleto mėnesių, Šrila Gurudevas Narajana Gosvamis Maharadžas atvyko iš Mathuros į Devananda Gaudija Mathą Navadvipoje. Kai aš pirmą kartą pamačiau Gurudevą, mano širdį visiškai pavergė Jo meilė ir rūpestingumas. Pamenu jo meilę, rūpestingumą, besišypsantį veidą… Jis manęs paklausė: „Ar kartoji šventuosius vardus?“ Aš atsakiau: „Taip“. Jam paklausus, kaip kartoju, atsakiau, kad skaičiuodamas ant pirštų. Gurudevas tai išgirdęs atsakė: „Ne, tu turi priimti harināmą iš kurio nors bona fide (kvalifikuoto) Vaišnavo, Guru.“ „Bet Gurudevai, aš nežinau, kas yra kvalifikuotas, o kas ne“. Ir tą akimirką Gurudevas man davė japa-mālą (šią japa-mālą turiu iki šiol) bei harināmą iniciaciją. Taip, apsuptas meilės ir rūpesčio, aš gyvenau Gaudija Mathe.

Porą mėnesių Gurudevas taip viešėjo Devananda Gaudija Mathe ir kiekvieną dieną skaitydavo paskaitas, remdamasis „Upadešamrita“, „Mana-šikša“, „Šikšaštakam“ ir „Jaiva dharma“. Kiekvieną dieną aš bandžiau tarnauti savo Gurudevo lotosinėms pėdoms, mokomas Madhavos Maharadžo (tuo metu jis buvo Navin Krišna brahmačaris). Aš skalbdavau Gurudevo drabužius ir atlikdavau kitas tarnystes.

Tada, po kelių mėnesių, Gurudevas man nei iš šio, nei iš to pasakė: „Turi vykti į Mathurą“. Taigi, po Navadvipa-dhāma parikramos aš kartu su juo atvykau į Mathurą ir ten apsistojau. Mano dėdė, Krišna Kripa brahmačaris (dabar jo vardas – Bhaktivedanta Madhusūdana Maharadžas) padrąsino mane būti kartu su Šrila Narajana Gosvamiu Maharadžu.

Kai atvykau į Mathurą, Gurudevas maloningai suteikė man savo lotosinių pėdų prieglobstį, ir aš jam tarnavau, mokydamasis iš kitų Vaišnavų. Mačiau, jog Mathuroje visi Vaišnavai yra labai pažengę savo bhajanos ir sādhanos praktikoje. Premananda Prabhu, Subhananda brahmačaris (dabar jo vardas – Bhaktivedanta Tirtha Maharadžas), Madhava Maharadžas ir visi vyresni Vaišnavai – mačiau, kiek meilės jie jaučia Šrilai Gurudevui ir kaip su atsidavimu Jam tarnauja.

Gurudevas rūpinosi mumis kaip savo paties akimis. Kiekvieną dieną skaitydavo paskaitas pagal „Bhakti-rasamrita-sindhu“ ir taip pat „Rūpa-Gosvami-Pada-Sandarbhą“, „Šri-Priti-Sandarbhą“, „Šri-Bhakti-Sandarbhą“, „Šri-Tattva-Sandarbhą“. Be to, Jis mums kasdien užduodavo klausimus.

Taip pat prisimenu, kaip Gurudevas mums suteikdavo įkvėpimo atlikti bhajaną ir sādhaną. Jis mus netgi tikrindavo, kaip mokykloje, pamenu, jog Gurudevas mums skirdavo pažymius. Taigi, tokiu būdu, Gurudevas įkvėpė mus atlikti bhajaną ir sādhaną. Jis nuolat pabrėždavo, kokia svarbi yra tarnystė Vaišnavams. Jis šitaip sakydavo: „Mahaprabhu mokymas: vaisnava-sevā, nāma-saṅkīrtana – tarnaukite Vaišnavams ir atlikite nāma-saṅkīrtaną“. Tad kiekvieną dieną mes atlikdavome tarnystę Vaišnavams, tvarkydavome šventyklą ir kitaip patarnaudavome.

Gurudevas man nurodė tarnauti Vaišnavams, tad kiekvieną dieną išeidavau rinkti pinigų Guru ir Vaišnavams, atlikti madhu-sevą – tarnystę šventyklai. Kasdien aš išeidavau apie septintą valandą ryto, o grįždavau dažniausiai antrą valandą popiet. Lankydavau vradžavasių namus, eidavau nuo durų prie durų – taip surinkdavau šiek tiek pinigų ir viską atiduodavau Šrilai Gurudevui. Taigi, su tokia didele meile ir atsidavimu Gurudevas mumis rūpinosi.

 

Prisiminimai iš vaizdo įrašų serijos „Remembering Srila Gurudeva“.

Ši vaizdo įrašą peržiūrėti galite paspaudę ant nuorodos: https://www.youtube.com/watch?v=v9SpVrqNTd