(Tęsinys…)

Gyvūnai nesivadovauja jokiomis taisyklėmis, tačiau šventraščiuose sakoma, kad žmogus turi įgyvendinti keturis pagrindinius principus, jog taptų tikru, civilizuotu Žmogumi, ir kartoti Šventuosius Dievo Vardus. Tie keturi principai yra tokie: 1) nevalgyti mėsos; 2) nevartoti alkoholio ir kitų svaigalų; 3) nelošti; 4) neužsiimti neteisėtu seksu (t.y. seksu ne santuokoje). Tai aukštą sąmoningumo lygį turinčio žmogaus gyvenimas.

Tapti vegetaru reiškia jausti gailestį visoms gyvosioms būtybėms. Asmuo neturėtų galvoti, kad viskas sukurta jo paties malonumui.

Dievas sukūrė žolę, taip pat ir karves, kurios tą žolę valgo. Dievas sukūrė elnią, taip pat ir liūtą, kuris tą elnią valgo. Dievas sukūrė ir karves, ir žmones, bet tai nereiškia, kad žmogus turi valgyti karvę.

Žmonės gali gerti karvės pieną, tačiau daugelis galvoja, kad gali valgyti ir jos mėsą. Tokie žmonės nesuvokia, kad karvė mums yra kaip motina, duodanti savo pieną, jog mus maitintų. Šiandien žmonės geria karvės pieną ir valgo jos kūną. Jūs turėtumėte būti gailestingas savo motinai ir jos nežudyti. Turėtumėte būti gailestingas ir karvėms.

Viešpats sukūrė daugybę rūšių vaisių, grūdų, riešutų, tad jums tikrai nebūtina valgyti mėsą. Tiesiog giedokite Šventuosius Dievo Vardus ir būkite gailestingas visoms gyvosioms būtybėms. Tuomet jūsų gyvenimas bus sėkmingas.

Mylėkite kiekvieną: savo vyrą, žmoną, vaikus, gyvūnus. Mylėkite juos visus, nes būtent meilės trūkumas skatina vienas kito, taip pat ir gyvūnų, žudymą (štai, ką daro mėsininkai). Ta pati siela, kuri yra jūsų širdyse, yra ir jūsų motinos, vaikų, karvių, šunų širdyse. Tai žinant, kaip galima išvis ką nors žudyti? Jei kas nors nužudytų jūsų sūnų, negi nejaustumėte skausmo? Tuomet kaip galite toleruoti mažo veršiuko žudymą, kad jį suvalgytumėte? Niekas neturi teisės žudyti. Tokia meilė yra būtina mūsų gyvenime. Visos būtybės trokšta meilės. Kas jos netrokšta? Tie, kurie turi naminių gyvūnų, maitina juos ir myli. Laikas duoti bent šiek tiek meilės ir karvėms. Jos mums duoda pieno iš savo tešmenų, duoda meilę mums.

Viešpats Krišna paaiškino, kad yra trijų tipų maistas: sattvinis, rājasinis ir tamasinis. Sattvinis yra dorybės guṇos maistas, pavyzdžiui, vaisiai, pienas. Šiuos produktus galite aukoti Dievui, tada jie tampa mahā-prasādu (palaimintu maistu). Tamasinis yra neišmanymo guṇai priklausantis maistas, pavyzdžiui, mėsa, alkoholis. Šitų dalykų negalite aukoti Dievui, Jis jų nepriima. Šrimad Bhagavad-Gitoje Krišna sako: „Neturėtumėte Dievui aukoti tamasinio – neišmanymo – maisto.“ Dievas priima tik dorybės guṇos maistą, pavyzdžiui, dalą, ryžius, čapačius.

Šiame gimime turėtume domėtis, tirti žmogaus gyvenimą. Nesvarbu, ar jūs gydytojas, ar teisininkas, studentas, namų šeimininkė. Kad ir kas būtumėte, galite atlikti bhajaną ir kartoti Šventuosius Dievo Vardus:

HARĖ KRIŠNA HARĖ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARĖ HARĖ/ HARĖ RAMA HARĖ RAMA RAMA RAMA HARĖ HARĖ

Vaišnavai, Viešpaties tarnai, nešioja karolius iš Tulasi, kurie reiškia, kad mes priklausome Krišnai.

Yra dviejų tipų šunys: laukiniai ir naminiai. Jei šuo naminis, šeimininkas jam dovanoja savo meilę, maitinimą ir daug kitų dalykų. Šeimininkas uždeda pavadėlį ant šuns kaklo ir jiedu eina pasivaikščioti. Tas šuo priklauso šeimininkui. O laukinis, gatvės šuo niekam nerūpi. Jei šuo iš gatvės ateis į jūsų namus, jūs galbūt duosite jam šiek tiek maisto, bet paskui jūs jį išvarysite. Niekas nebučiuoja laukinio šuns, nes jis gali įkąsti.

Lygiai taip pat, teigiama śāstrose (šventraščiuose), tie, kurie dėvi Tulasi karolius, priklauso Krišnai ir Jis jais rūpinasi. Tie, kurie nenešioja Tulasi karolių, priklauso māyai (iliuzijai), ir Maja-dėvi juos kandžioja. Taigi, nenešiokite vien auksinių grandinėlių, nešiokite ir karolius iš Tulasi! Tai reiškia, kad jūs norite priklausyti Dievui, ne šuniui [angliškai tai žodžių žaismas: GOD-DOG – vert. past.]. Nebūkite laukiniai šunys, jūs esate tam, kad priklausytumėte Dievui. Aš galiu jums duoti Tulasi karolius, jei jūs norite. Jūs išmintingi žmonės, ir tokiu būdu jūsų gyvenimas bus sėkmingas.

Kartą, Naujųjų Metų naktį, keli žmonės gamino mėsą ir jų namai atrodė kaip kapinės su daug negyvų gyvūnų kūnų. Aš buvau šalia esančiame name ir mačiau daug žmonių, einančių į sodą, vartojančių alkoholį ir dedančių negyvą viščiuką į ugnį, kad tik pavalgytų. Sodas buvo pilnas dūmų ir orą užteršė nemalonus kvapas.

Tai nenormalus gyvenimas, nes tokie žmonės neturi jokios užuojautos. Jūs turėtumėte stengtis būti tobulu žmogumi, užjaučiančiu visuomenę. Štai kodėl mes giedame Šventuosius Dievo Vardus, gyvename pagal keturis reguliuojamuosius principus ir dėvime Tulasi-mālą. Klausykite šių pamokymų ausimis, įsidėkite į širdį ir įgyvendinkite juos praktiškai!

HARĖ KRIŠNA HARĖ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARĖ HARĖ/ HARĖ RAMA HARĖ RAMA RAMA RAMA HARĖ HARĖ

Brazilija, 2013 m. sausis