2019.01.29. Brazilija

Paskaitos originalą anglų kalba galite rasti: https://www.facebook.com/gurudevtv/videos/235828037303748/

Tiek Biblija, tiek Vedos, Puranos ir Upanišados teigia tą patį. Biblijoje sakoma: “Meilė yra Dievas ir Dievas yra meilė. Dievas yra amžinos meilės įsikūnijimas.” Iš tiesų, Vedos aiškina tą pačią tiesą, tik skiriasi kalba. Koks tai skirtumas? Vedos apreikštos sanskrito kalba, o Biblija – skirtingomis kalbomis, ypač hebrajų. Taigi, kalba kita, tačiau reikšmė tokia pati. “Mylėkime visas gyvas būtybes” – tiek Biblija, tiek Vedos teigia tą patį. Jei studijuosime Bibliją ir tuo pat metu Bhagavad-gitą, suprasime, jog aiškinami tie patys dalykai, skiriasi tik kalba ir dėstymo būdas.

Krišnos sąmonė nesiskiria nuo krikščionybės, ir krikščionybė nesiskiria nuo Krišnos sąmonės mokymo. Pripažįstama, jog graikų kalba yra viena seniausių kalbų, taigi, šioje kalboje mes galime rasti žodį “Krista”. Sakoma, jog žodis “Kristus” yra kilęs būtent iš šio atitikmens. Iš tiesų, “Kristus” yra kilęs iš “Krišna”. Ne visi žmonės gali vienodai ištarti žodį “Krišna”, daugelyje skirtingų kraštų šis vardas tariamas įvairiai: “Krišna”, “Karšnu”, “Krušna”. Paskaitykite, Bhaktivedanta Svamis Praphupada vienoje iš savo knygų aprašo krikščionybės kilmę. Iš tiesų, dėl esamų tarties skirtumų iš originalaus žodžio “Krišna” kilo įvairiausi atitikmenys: “Krišta”, “Krista”… Tokiu būdu atsirado vardas “Kristus”. Krišnos sąmonė yra labai sena kultūra. Todėl tiek Biblijoje, tiek Vedose, Puranose ir Upanišadose yra teigiamos tos pačios tiesos. Skiriasi tik kalba, kuria šie šventraščiai parašyti. Taip pat, pasaulyje yra žmonių, kurie nori kontroliuoti visuomenę, tad tokie žmonės sukūrė atskirtį: “Mes krikščionys, mes ne kitatikiai.”

 

 

 

Net ir šiomis dienomis, ISKCON bendruomenės nariai sako: “Mes ne Gaudija Vaišnavai.” Kaip tai kvaila, garbindami Čaitanją Mahaprabhu ir Radhą su Krišna jie teigia: “Mes ne Gaudija, mes ISKCON.” Pamenu, kai keliavome su Šrila Gurudevu (Narajanu Gosvamiu Maharadžu), Italijoje vyko festivalis. Ten yra Bhakti Vaibhavos Purio Gosvamio Maharadžo šventykla, seniau ji priklausė ISKCON’ui, o dabar ja rūpinasi Bhakti Vaibhavos Purio Gosvamio mokiniai. Taigi, kai atvykome į festivalį, šalimais esančiame pastate buvo apsistoję ISKCON bendruomenės nariai. Ant pastato sienos kabėjo užrašas: “Mes ne Gaudija, mes ISKCON.” Jie teigia: “Mes Bhaktivedantos Svamio mokiniai ir priklausome jo įkurtai ISKCON organizacijai, mes ne Gaudija.”

Vieną kartą mūsų Gurudevas skaitė labai gražią ir aiškią paskaitą šia tema: kokia yra tikroji ISKCON reikšmė ir kas iš tiesų priklauso ISKCON bendrijai. Gurudevas aiškino: “Kur Bhaktivedanta Svamis įkūrė ISKCON? Kokios yra šios bendruomenės ištakos?” Iš tiesų, Šrila Bhaktivedanta Svamis Praphupada priemė sanjasa inicijaciją Kešavdži Gaudija Math šventykloje iš Bhakti Pragjanos Kešavos Gosvamio Maharadžo. Gurudevas (Šrila Narayana Gosvamis Maharadžas) pasakojo, kaip jis pats davė Svamiui Praphupadai sanjasos drabužius, dandą, kaupiną, atliko ugnies aukojimą. Papraščiausiai, Svamis Maharadžas, atvykęs į Vakarus, įkūrė atskirą instituciją ir suteikė jai naują vardą. Tai dar nereiškia, jog Šrila Svamis Maharadžas nepriklauso Gaudija Vaišnavams.

Taip pat, Gaudija reiškia “Gauri” – tai Šrimati Radhikos vardas. Jei kas nors sako, jog nėra Gaudija, daro įžeidimą Šrimati Radhikos lotosinėms pėdoms. A? Gurudevas labai aiškiai išdėstė šias tiesas, tuo metu jo klausėsi apie 400-500 bhaktų iš Vakarų.

Kodėl apie tai kalbu? Kai kurie žmonės yra suklaidinti ir jų protas užterštas politikos. Iš tiesų, šie žmonės žino, kaip yra, lygiai taip pat kaip ir politikai: jie žino tiesą, tačiau nori valdyti kitus, remdamiesi savo pačių filosofija. Taigi, krikščionybė ir vedų mokymas yra tas pat, jei studijuosite šiuos raštus, suprasite.

Vaikinas: O jei aš vietoje vardo “Krišna” kartosiu “Kristo”, ar gausiu tą patį rezultatą?

Gurudevas: Taip, tai veikia tokiu pačiu būdu, tik tarimas skiriasi. Gali paskaityti Bhaktivedantos Svamio Maharadžo knygą, kurioje jis lygina krikščionybę ir vaišnavizmą. Tiesiog paieškok internete, rasi daug citatų iš knygos šia tema.

Vaikinas: Taip pat ir “Savęs pažinimo mokslas”?

Gurudevas: Taip, gali studijuoti ir šią knygą, tada suprasi.

Bhaktivedanta Svamis Maharadžas, viešėdamas Amerikoje, daug diskutavo su kunigais. Daugybė kunigų uždavė Svamiui klausimus, taip pat žurnalistai, žurnalistės… Amerikoje viena žurnalistė paklausė Svamio Maharadžo: “Jūs atvykote iš Indijos, tokios skurdžios šalies, tuo tarpu, mūsų šalis labai turtinga, tad ką galite mums duoti? Mes amerikiečiai. Turime daug turto, pinigų, o jūs atvykote iš tokio skurdaus krašto.”

Bhaktivedanta Svamis atsakė: “Aš iš turtingo krašto. Ekonomiškai, gal ir galima teigti, jog gyvename skurdžiai, tačiau dvasiškai esame labai turtingi. Jūs sakote, jog nieko negaliu jums duoti. Esate vakariečiai, pastudijuokite savo šalies istoriją, iš kur atkeliavo šie pinigai, auksas ir sidabras? Jūs pagrobėte visą šį turtą ir dabar manote, jog esate turtingi. Pasiėmėte sau auksą, sidabrą ir brangakmenius. Tačiau pamiršote iš Indijos pasiimti vieną dalyką. ”

Iš tiesų, Indijoje būta tiek daug turtų, brangakmenių. Pasidomėkite istorija. Anglija buvo užėmusi Indiją, taip pat, portugalai atvyko į Braziliją ir pasiėmė daug aukso. Taigi, Bhaktivedanta Svamis Maharadžas atsakė: “Jūs iš Indijos parsivežėte daug materialių turtų, tačiau pamiršote vieną dalyką. Aš atvažiavau, kad jums tai duočiau.” Interviu metu Svamį Praphupadą stebėjo apie penkiasdešimt žurnalistų, ir visi jie, išgirdę šiuos žodžius, nustėro iš nuostabos. Kokį dalyką vakariečiai pasiimti pamiršo?

Vedas, Puranas ir Upanišadasdvasingumą. Taip pat Ramajaną ir Mahabharatą. Svamis Maharadžas atsakė: “Atėjau jums duoti dvasingumą, tam, kad taptumėte laimingi.”

Jei turėsite daug turto, pinigų, dolerių, ar tuomet būsite laimingi? Iš tiesų, ant nė vienos kitos piniginės valiutos nepamatysite tokio užrašo, kaip to, kuris vaizduojamas ant Amerikos dolerio: “Mes pasitikime Dievu.” (ang. “In God we trust.”) Ar matėte Amerikos dolerį, kas ten parašyta? “Mes pasitikime Dievu”. Pažvelkite, tai visiška tiesa, pasitikėjimas Dievu ir yra dvasingumas. Šie dalykai yra aiškinami mūsų Vedose, Puranose ir Upanišadose.

Turtai ir pinigai neturi vertės. Iš kokios šalies esate kilęs? Tarkime, Brazilijos. Bet ar jūs esate brazilas? Iš tiesų, tik jūsų kūnas yra kilęs iš Brazilijos; pabandykite suprasti šias dvasines tiesas. Dvasingumas prasideda tada, kai suvokiame savo ātma-dharmą, sielos prigimtį. Praeitą kartą minėjau, jog yra trys dharmos rūšys: grubiojo kūno, subtiliojo kūno ir sielos prigimtis. Taigi, jūsų grubiajame kūne ir prote glūdi ši koncepcija: “aš esu brazilas.” Tačiau, ar jūsų siela yra kilusi iš Brazilijos? Ne. Siela yra nepriklausoma nuo rasės ar kastos. Jūs nesate krikščionis, induistas ar musulmonas. Kas jūs iš tiesų? Amžinas Krišnos tarnas, Dievo sūnus. Dievas nepriklauso musulmonams, krikščionims ar induistams. Kai kurie žmonės mano: “O, mes musulmonai, negalime kartoti induistinių Dievo vardų. Mes sakome tik Allah.” Iš tiesų, vardas Alachas taip pat yra geras, Dievas turi daug vardų, galime vadinti jį Dievu, Alachu, Bhagavanu ar Krišna. Nepaisant to, kaip Jį vadinsime, Dievas yra aukščiau rasės ir kastos skirtumų. Ar suprantate?

Neturėtume manyti, jog esame induistai, krikščionys ar musulmonai – mes visi priklausome Dievui. Angliškai sakome“God.” G reiškia kūrėjas (“generator”), O – palaikytojas (“operator”) ir D – naikintojas (“destroyer”). Nebūkime sektantiški, Dievą galime vadinti bet kuriuo vardu. Jei kartoji “Allah”, gerai, visa pagarba tau. Kažkas sako, jog kartoja tik Alacho vardą, tačiau nuvykę į musulmoniškas šalis pamatysite, jog Alachas turi daug skirtingų vardų. Galite pasidomėti internete, yra viena kolona, ant kurios užrašyti visi 108 Viešpaties Alacho vardai. Taigi, turime gerbti musulmonus, Koraną, taip pat ir Bibliją. Jėzus niekada nesakė, jog yra Dievas. Kokia buvo jo žinia? „Aš esu Dievo sūnus, ir mes visi esame Dievo sūnūs bei dukterys.“ Tačiau kai kurie žmonės teigia “Jėzus yra Dievas.” Pats Jėzus niekad nesakė, jog yra Dievas, jis teigė, jog yra Dievo sūnus. Iš tiesų yra tik vienas Dievas. Lygiai taip pat ir mūsų Vedose aiškinama: “Mes ne Dievas, visi mes esame Viešpaties tarnai.”

 

jīvera ‘svarūpa’ haya — kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’

kṛṣṇera ‘taṭasthā-śakti’ ‘bhedābheda-prakāśa’

 

Mūsų filosofijoje teigiama, jog visi esame amžini Krišnos tarnai. Taigi, Bhaktivedanta Svamis Maharadžas aiškina: “Tie, kurie tyrai praktikuoja krikščionybę, yra tyroje Krišnos sąmonėje.” Ankščiau minėtoje Svamio Maharadžo knygoje yra daugybė pavyzdžių, kaip jis, diskutuodamas su kunigais, įtvirtina šią filosofiją.

Remdamiesi liberalumo principu, turime gerbti kiekvieną religiją ir visas gyvas būtybes. Kartais musulmonai teigia: “Jei tu nepriklausai mano religijai, aš tave nužudysiu. Allah.” Tai yra vadinama fanatizmu. Korane niekur nėra parašyta, jog galima žudyti kitatikius – tai klaidinga interpretacija. Iš tiesų, kiekviena gyva būtybė turi teisę pasirinkti savo ātma-dharmą. Mes negalime naudoti prievartos teigdami, jog kažkas privalo tapti krikščioniu ar musulmonu. Kiekvienas galime rinktis patys. Jūs pasirenkate tokį Dievo vardą, kuris jums artimiausias. Galite vadinti jį Alachu, Dievu ar Jehova. Galite į Dievą kreiptis bet kuriuo iš Jo vardų.

Kiek vardų turite jūs? Pavyzdžiui, turite vardą ir pravardę. Nesvarbu, ar kreipsiuosi į jus pravarde, ar vardu, kuris įrašytas pase, vis vien atsiliepsite. Juk asmenybė ta pati. Koks jūsų vardas? Chuliano. Jei su meile kreipsiuosi į jus Chulio, ar atsakysite man? Galbūt mama jus vadina pravarde, tačiau ji reiškia tą patį, ką ir vardas. Taigi, nesvarbu, ar vadiname ką nors pilnu vardu, ar trumpiniu, vis vien gauname atsakymą – juk kreipiamasi į tą patį asmenį. Lygiai taip pat, vandens formulė yra H2O. Kaip brazilai vadiną vandenį? Agua. Anglai sako “water”, amerikiečiai ir britai tą patį žodį “water” taria skirtingai. Indijoje mes sakome “pani” arba “jal”. Tačiau nuo to vandens struktūra nesikeičia. Ar gersite indišką vandenį, ar vandenį iš Brazilijos, vanduo juk tas pats. Galbūt, etiketėje rašoma “vanduo iš Brazilijos” ar “vanduo iš Indijos”, tačiau užrašas nėra svarbiausias dalykas, svarbu tai, ar vanduo tyras ar ne. Svarbiausia, ar vanduo užterštas bakterijomis, ar yra švarus. Jei mes geriame tyrą vandenį, visai nesvarbu, kokia etiketė užklijuota ant butelio. Kita vertus, verslininkai vertina: “O, šis drabužis atkeliavo iš Amerikos, tokios ir tokios firmos…” Iš tiesų, drabužis galbūt pagamintas Brazilijoje ar Kinijoje, o etiketėje užrašyta, jog gaminta Amerikoje. Tokio drabužio kaina labai didelė. Galime pirkti lygiai tokį patį drabužį ir be atitinkamo užrašo, svarbiausia, jog jis švarus.

Kartais aš tampu nepatenkintas, kai matau, jog naujame, gerame audinyje iškarpomos skylės. Tai nėra gerai, kodėl jūs norite tapti skurdžiais? Skurdžių drabužiai taip pat skylėti. Brazilijoje galite pamatyti daug varguolių, visų jų drabužiai skylėti. O jūs perkate naują drabužį ir tuomet iškerpate skyles. Tad koks skirtumas tarp jūsų ir vargšo? Sakote: “O, mano toks stilius.” Ar tai tiesa? Koks tai mentalitetas? Haribol. Kartais matau ir mūsų atsidavusius dėvinčius tokius drabužius. Kartą atėjo vienas bhaktas, ir aš pastebėjau, jog jo rūbai skylėti. Aš pažįstu šį žmogų, jis nėra vargšas. Tad pamaniau, galbūt jis išskubėjo iš namų ir nespėjo susisiūti drabužių. (juokiasi) Galbūt tai seni rūbai. Tada paklausiau jo: “Kodėl tu dėvi tokius drabužius, juk esi pasiturintis.” Jis man atsakė: “O, Maharadžai, šie drabužiai yra labai brangūs ir kainuoja daugiau nei įprastas rūbas.” Taigi, sakoma, jog tokia yra mada, tačiau, jei vargšai dėvi skylėtus drabužius, ir jūs darote tą patį, kuo tuomet skiriatės nuo varguolio? A? Kas tai per mada? Iš tiesų, tai ne mano reikalas, bet esmė yra tokia, jog turime tapti civilizuotais, o ne laukiniais. Neturtingi žmonės tiesiog neturi kito rūbo, bet jei jūs pasiturintis, kodėl norite atrodyti kaip vargšas?

Taigi, skaitykite Bibliją ir Bhagavad-gitą. Taip pat, Bhaktivedanta Svamis Maharadžas labai aiškiai išdėstė minėtus dalykus savo knygose.

Vaikinas: Kai kurie krikščionys sako, jog nėra nieko blogo mėsos valgyme.

Gurudevas: Tai yra klaidinga interpretacija. Aprašytas žodis “mėsa” graikų kalboje turi visai kitą prasmę. Galite atsiversti graikų kalbos žodyną ir paskaityti. Graikų kalboje žodis mėsa reiškia visai ką kitą. Taip pat, kai graikų kalba yra verčiamą į anglų, įvyksta tam tikri pakitimai. Žmonės mano, jog žodis “meat” reiškia tą patį, ką ir „flesh“. Iš tiesų “meat” žodžio reikšmė panaši kaip į žožio “meet”. “Meet” reiškia sąjungą, tai, jog turime mylėti vienas kitą. Visi mes esame sujungti, tai reiškia, jog turime dalintis meile ir atjauta. Taigi, žmonės pakeitė originalių žodžių Biblijoje prasmę.

 

 

Gaura Premanande! Hari Hari Bol!