Klausimai ir atsakymai.

(Vienas jaunuolis priėjo prie Gurudevo ir paklausė apie Brahma-samhitą, kodėl net toks protingas asmuo kaip Brahma negali visiškai suvokti Krišnos.)

Gurudevas atsakė: „Kai į Brahmos širdį atėjo tarnystės nuotaika, jis pasakė: „Aš negaliu suvokti Krišnos līlos“. (posmas)

Kai kas nors sako: „Aš viską žinau“, tai tėra to žmogaus įsitikinimas. Kṛṣṇa-līlā yra beribė, ananta. Todėl Brahma Brahma-samhitoje sako: „Aš negaliu suvokti šių dalykų“. Pirmiausia, dėl to, kad yra nuolankus. Antra, tiesa, Krišna yra beribis ir neaprėpiamas. Supranti? Jei skaitysi vis daugiau ir daugiau, suprasi. Šiame materialiame pasaulyje mūsų kalba yra ribota. Kiek kalbų moki? Ar mokaisi kalbų?

Jaunuolis: „Aš temoku angliškai.“

Gurudevas: „Tik angliškai. Bet net ir savo paties kalba, šiuo atveju, anglų, negali visur susikalbėti. Pavyzdžiui, jei nuvažiuotum į kaimą, ne visiškai suprastum jų tarmę. Žmonės, gyvenantys skirtingose šalies vietose, skirtingai taria žodžius, kartais net gali sutrikti, jų pasiklausęs. Taigi, pasaulyje yra labai daug įvairių kalbų. Kiek šiame pasaulyje yra kalbų? Jei mokytumeisi, galbūt išmoktum penkias, 10 ar 15, tokią ribą galima pasiekti. Neįmanoma kalbėti visomis kalbomis. Ar supranti?

Tačiau Viešpats supranta visas kalbas. Jis moka mažyčių skruzdėlių kalbą ir supranta, ką jos tarpusavy kalba. Mes nesuprantame, tačiau jos kalbasi, išreiškia savo mintis. Supranti? O Viešpats moka skruzdėlių kalbą. Kas yra Viešpats? Tas, kuris supranta visų gyvųjų būtybių kalbą.

Brahmadži žinios irgi ribotos, nes jis taip pat gyvena šiame materialiame pasaulyje, irgi yra jīva-tattva, gyvoji būtybė. Kas yra gyvoji būtybė? Visi jos veiksmai ir galimybės ribotos. Visi mūsų veiksmai riboti. Tačiau Bhagavano darbai unikalūs ir beribiai. Tad Brahmadži ir sako: „Tai tiesa, aš negaliu visko suvokti“. Supranti?“

Jaunuolis: „Taip, dėkoju, Maharadža.“

 

Braitonas (JK), 2015.01.27

Visos paskaitos galite pasiklausyti anglų kalba čia: